Do końca lipca w ramach programu 500 plus do rodzin trafiło ponad 31,2 mld zł – wynika z danych MRPiPS. Świadczenie trafia do ponad 2,6 mln rodzin, z czego prawie 60 proc. otrzymuje świadczenie po uwzględnieniu kryterium dochodowego – na pierwsze lub jedyne dziecko (ponad 1,5 mln).

Świadczenie z programu "Rodzina 500 plus" przysługuje niezależnie od dochodu na każde drugie i kolejne dziecko; rodziny, których dochód nie przekracza 800 zł na osobę w rodzinie (lub 1200 zł w rodzinach z niepełnosprawnymi dziećmi), otrzymują świadczenie również na pierwsze lub jedyne dziecko.

Od 1 sierpnia przyjmowane są wnioski na nowy okres zasiłkowy, który zacznie się 1 października. Aby jednak zachować ciągłość wypłat, wniosek trzeba złożyć przed końcem sierpnia.
Jak wynika z najnowszych danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wsparciem z programu "Rodzina 500 plus" w lipcu 2017 roku objęto już ponad 3,992 mln dzieci do 18 lat.
W całej Polsce programem jest objętych 57,9 proc. wszystkich dzieci do 18 lat.

Od początku 2017 r. do rodzin trafiło 13,9 mld zł; od początku trwania programu - 31,2 mld zł.

Wsparcie w ramach świadczenia wychowawczego trafia do 2,617 mln rodzin, w tym ok. 381 tys. to rodziny wielodzietne.

Świadczenie otrzymuje ponad 726 tys. rodzin z jednym dzieckiem. Rodzin z dwójką dzieci jest ponad 1,509 mln, z trojgiem dzieci - 306 tys., z czworgiem - 56 tys., z pięciorgiem - 13 tys., z sześciorgiem - 6 tys.

Prawie 60 proc. rodzin otrzymuje świadczenie wychowawcze po uwzględnieniu kryterium dochodowego na pierwsze lub jedyne dziecko - to ponad 1,564 mln.

Wśród ogółu rodzin otrzymujących świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko wsparciem jest objętych 116 tys. rodzin wychowujących dziecko niepełnosprawne.

W ramach programu wsparcie otrzymują także rodziny zastępcze - od początku trwania programu trafiło do nich 378 mln zł.

Dzieci w pieczy zastępczej otrzymują wsparcie niezależnie od dochodu na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, umieszczone w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego. 

(mal)