Projekt ustawy o Państwowej Służbie Ochrony trafi dziś do konsultacji wewnątrzresortowych - poinformowało Ministerstwo Spraw wewnętrznych i Administracji. Nowa formacja zastąpi Biuro Ochrony Rządu.

Projekt ustawy o Państwowej Służbie Ochrony trafi dziś do konsultacji wewnątrzresortowych - poinformowało Ministerstwo Spraw wewnętrznych i Administracji. Nowa formacja zastąpi Biuro Ochrony Rządu.
PSO ma zastąpić BOR (zdj. ilustracyjne) /www.bor.gov.pl /BOR

Jak tłumaczy resort, zmiany mają poprawić bezpieczeństwo ochranianych osób i obiektów.

W Państwowej Służbie Ochrony wprowadzone zostaną przepisy usprawniające procedury oraz czynności ochronne. Służbę w niej pełnić będzie więcej funkcjonariuszy. Opracowane zostaną nowe zasady naboru. Kandydaci poddawani będą badaniu na wariografie - czytamy w komunikacie MSWiA.

Pracą PSO będzie kierował komendant, który otrzyma status centralnego organu administracji rządowej. Ma to przyspieszyć i usprawnić proces decyzyjny - tłumaczy resort.

Nowa ustawa przewiduje, że ochroną PSO objętych zostanie więcej obiektów administracji państwowej. Nowe obiekty otrzymają ochronę na podstawie decyzji ministra spraw wewnętrznych.

O zmianach w BOR przedstawiciele resortu mówili już w lutym, kilka dni po wypadku limuzyny premier Beaty Szydło w Oświęcimiu. Zapowiadano wtedy, że po zmianach Biuro (roboczo proponowano wtedy nazwę "Narodowa Służba Ochrony") uzyska prawo do czynności operacyjno-rozpoznawczych. Zadania BOR za granicą miały być zmniejszone, a rozszerzone - w kraju.

Przebudowa i reorganizacja Biura - mówił wówczas nadzorujący BOR wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński - ma pozwolić na odbudowę etosu tej służby oraz umożliwić jej skupienie się na najważniejszych zadaniach, czyli ochronie kluczowych osób i obiektów w państwie. Służba miałaby otrzymać zagwarantowane ustawowo nowe kompetencje m.in. do prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych. 

(mpw)