Do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka złożyli skargę organizatorzy manifestacji zakazanych przez władze Poznania i Warszawy. Wspierają ich pracownicy Fundacji Helsińskiej.

Skarżący się organizatorzy chcą jedynie stwierdzenia przez Trybunał, że doszło do naruszenia Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Ma to być przestroga dla władz, które podobne decyzje będą musiały podejmować w przyszłości. Organizatorzy nie domagają się materialnego odszkodowania, ponieważ manifestacje – choć nielegalnie – odbyły się.

Fundacja Helsińska zwraca uwagę, że w ten sposób władze zmusiły obywateli do nieposłuszeństwa. Nie zapewniły im jednak także żadnej możliwości skutecznego odwołania się od niekorzystnej dla nich decyzji.

Policja chce ukarania 70 uczestników poznańskiego Marszu Równości. Wnioski trafiły już do sądu grodzkiego, choć w środę inny sąd uznał, że prezydent i wojewoda nie mieli prawa zakazywać manifestacji. czytaj więcej

Wczoraj do sądu grodzkiego trafiło 70 wniosków przeciwko uczestnikom nielegalnego Marszu Równości w Poznaniu. Wszystkim policja zarzuca niezastosowanie się do poleceń funkcjonariuszy. Wcześniej Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził, że prezydent Poznania i wojewoda nie mieli prawa zakazać poznańskiej manifestacji.