Trybunał Konstytucyjny zbada dziś, czy karanie za naruszenie przepisów ruchu drogowego mandatem pieniężnym i systemem punktowym nie narusza konstytucji, a także czy dopuszczalna jest sprzedaż przez policję zatrzymanego samochodu, jeżeli nie stanowi on własności osoby kierującej.

Przepisy zaskarżył do TK prezydent Lech Kaczyński. Trybunał zbada sprawę w pełnym składzie.