Połowa sierpnia – to termin uzupełnienia projektu sprawozdania z prac komisji śledczej ds. PKN Orlen. Przygotowany przez przewodniczącego komisji, Andrzeja Aumillera, projekt ma być podstawą dokumentu, który ma powstać do końca przyszłego miesiąca.

W ręce śledczych trafił już wczoraj 100-stronnicowy projekt sprawozdania. Jego autorem jest przewodniczący komisji śledczej, Andrzej Aumiller. To właśnie do niego należy stworzenie ostatecznego raportu z prac komisji. Sam Aumiller zaznacza jednak, że należy się spodziewać przedstawienia przez poszczególnych członków odrębnych wersji.

Prawdopodobnie większość komisji opowie się za postawieniem odpowiedzialnych przed Trybunałem Stanu. Poseł Zbigniew Wassermann w tym kontekście mówi o byłym premierze, Leszku Millerze czy byłej minister sprawiedliwości, Barbarze Piwnik. Jednak wniosków prokuratorskich jest dużo więcej.

Cześć posłów opowiada się także za prowadzaniem kolejnych przesłuchań – nawet, jeżeli mogłoby to prowadzić do przekroczenia złożenia terminu sprawozdania. 30 lipca zeznania ma składać ostatni z wezwanych przed oblicze komisji świadków, Włodzimierz Cimoszewicz. Zdaniem wielu śledczych, nic nie stoi na przeszkodzie, by sprawozdania komisji wysłuchał już nowy Sejm.