Nie żyje Halina Bortnowska - filozofka, teolożka, publicystka, uczestniczka ruchu ekumenicznego. Miała 92 lata. Informację o śmierci Haliny Bortnowskiej podała redakcja "Tygodnika Powszechnego", na łamach którego publikowała.

Halina Bortnowska urodziła się w 1931 roku w Toruniu. Szkołę podstawową skończyła w 1944 roku w Warszawie. 

W trakcie Powstania Warszawskiego Bortnowska została deportowana do niemieckiego obozu pracy. W późniejszych latach uczestniczyła w projektach Akcji Znaków Pokuty polegających na porządkowaniu ruin w Polsce (Oświęcim) i Niemczech (Drezno). Była animatorką projektów upamiętnienia ofiar getta warszawskiego, Jedwabnego i Srebrenicy. Angażowała się również w działania na rzecz pojednania polsko-niemieckiego.

Bortnowska studiowała teologię w Instytucie Katolickim we Wrocławiu. Później ukończyła studia filozoficzne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie była studentką m.in. Karola Wojtyły, a także w belgijskim Leuven na uniwersytecie katolickim. 

Pomagała terminalnie chorym

W latach 70. Halina Bortnowska współtworzyła ruch hospicyjny w Polsce i pierwsze polskie hospicjum w Nowej Hucie. Jako wolontariuszka pomagała terminalnie chorym. Wtedy była to ziemia nieruszana, biała plama. Ostatni okres życia traktowano jako rozszerzoną agonię. Nie było takiej idei, że etap choroby terminalnej jest jeszcze jednym etapem życia. Chodziło więc o to, żeby ludzie zrozumieli, że choroba terminalna, nawet jeśli jej skutki możemy przewidzieć, jest jednak ciągle życiem. To jej bardzo ważna zasługa, jeśli chodzi o zmianę mentalną. Była jedną z osób przełomowych, które doprowadziły do powstania instytucji hospicjum - podkreślał w rozmowie z PAP Wojciech Bonowicz, publicysta "Tygodnika Powszechnego". Jak podkreślał, Bortnowska zawsze "łączyła głoszenie idei ze świadectwem". 

To nigdy nie było rozłączne. Jeśli występowała w jakiejś sprawie, to było to połączone z działaniem. A przez to właśnie, że mówiła i działała równocześnie, była osobą niesamowicie wiarygodną - zauważył.

W latach 80. Bortnowska była doradcą Komisji Robotniczej Hutników w Nowej Hucie i uczestniczyła w I Zjeździe NSZZ "Solidarność". Była również uczestniczką ruchu ekumenicznego wyrażającego potrzebę zwołania kolejnego Soboru w Kościele Katolickim. Od 1967 do 1982 aktywnie uczestniczyła w pracach Światowej Rady Kościołów.

Współtworzyła Helsińską Fundację Praw Człowieka

W 1986 roku Halina Bortnowska została członkiem Komitetu Helsińskiego w Polsce. Była współzałożycielką Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz Stowarzyszenia Przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii "Otwarta Rzeczpospolita". Działała również jako Członkini Rady Społecznej przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.

Pisała dla "Znaku" i "Tygodnika Powszechnego"

Halina Bortnowska publikowała m.in. na łamach "Tygodnika Powszechnego" - była uważana za jedną z jego najwybitniejszych publicystek współtworzących otwartą linię pisma - a także "Gazety Wyborczej" i "Znaku". Dla "Znaku" i "Tygodnika Powszechnego" relacjonowała obrady II Soboru Watykańskiego.

W 2001 r. Halina Bortnowska odznaczona została Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w 2011 r. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. 12 stycznia 2016 r. doceniono ją odznaką za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka.