Nadchodzą podwyżki; Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził właśnie nowe ceny gazu ziemnego. Wzrosną one średnio o ponad 11 procent. Podwyżki wejdą w życie po dwóch tygodniach od daty publikacji tej decyzji w biuletynie Urzędu.

Nowa stawka dla odbiorców gazu wysokometanowego wyniesie 0,9983 zł za metr sześcienny. Odbiorcy gazu ziemnego zaazotowanego zapłacą 0,6327 zł za metr sześcienny.