Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy zapowiedział, że jednak nie wycofa się z obrad dotyczących reformy służby zdrowia. To oznacza, że Biały szczyt będzie uratowany. Zarząd Krajowy OZZL przyznaje, że podjął taką decyzję po uporządkowaniu zestawu tematów, które mają być poruszane w czasie prac białego szczytu.

Biały szczyt jest pewnego rodzaju "Okrągłym Stołem". Może wyznaczyć zasadnicze tendencje, czy punkty progowe reformy - mówi w rozmowie z reporterką RMF FM profesor Marek Safjan:

Głównie dzięki wstawiennictwu profesora, OZZL postanowił nie wycofywać się z obrad "białego szczytu".