Profesor Władysław Bartoszewski zrezygnował z członkostwa w Kapitule Orderu Orła Białego - informuje kancelaria prezydenta. Bartoszewski przesłał prezydentowi list w tej sprawie.

Ponieważ jest to osobisty list do pana prezydenta, to nie publikowaliśmy całego. Podaje w nim przyczyny. List jest grzeczny w tonie. Pan prezydent odpisał, że zgodnie z wnioskiem przyjmuje do wiadomości jego rezygnację - wyjaśnia minister Lena Dąbkowska-Cichocka.

Ostatnio, z powodu niezłożenia w terminie oświadczenia lustracyjnego, stanowiska w kapitule stracili profesor Bronisław Geremek i były premier Tadeusz Mazowiecki. Do kapituły zaproszenia zostali Irena Sendler i Wiesław Chrzanowski. Formalne powołanie nastąpi w najbliższym czasie.