Zamiera ruch na granicy, zamiera handel w okolicy- coraz trudniejsza sytuacja na wschodzie. Ruch osobowy na polsko ukraińskich przejściach spadł o 30 procent, TIR-ów o połowę.

Giełda w przygranicznym Chełmie na skraju wytrzymałości. Źle zrobiło się po wejściu Polski do strefy Szengen i wprowadzenie płatnych wiz, z powodu kryzysu z dnia na dzień jest jeszcze gorzej.

Reportaż Krzysztofa Kota.