Nie rady wydziałów, ale centralna komisja me decydować o nadaniu uprawnień samodzielnego pracownika - zapowiedziała w Lublinie minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka.

Kryteria mają być jasne dla poszczególnych dziedzin - doktor uzyskiwałby specjalny certyfikat uprawniający go do bycia promotorem doktoranów i kierowania grupą naukową.

mówi minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka

mówi minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka