Rośnie liczba przeszczepów w Łodzi - w tym roku udało się tego dokonać u blisko 30-tu pacjentów. Zdaniem wojewódzkiego konsultanta do spraw transplantologii - prof. Janusza Strzelczyka jest szansa na podwojenie liczby przeszczepów w stosunku do ubiegłego roku. Niestety nadal jest długa lista oczekujących na transplantację. Wśród nich jest 14-letni Grześ Piątkowski, który choruje na mukowiscydozę i czeka na nowe płuca.

Posłuchaj, jak opowiada o swoim oczekiwaniu z matką

Koszt operacji Grzesia to 150 tysięcy ero. Rodzice starają się o refundację przeszczepu przez Narodowy Fundusz Zdrowia, ale jeszcze nie ma decyzji. Bez tej pomocy państwa Piątkowskich nie będzie stać na operację. Zbierają pieniądze we współpracy z fundacją chorych na mukowiscydozę. Numer konta: 49 1020 3466 0000 9302 0002 3473 z dopiskiem „Grzegorz Piątkowski”.

Cała rozmowa z Grzesiem

Długa wersja rozmowy z matką Grzesia - Małgorzatą Piątkowską