Trybunał Konstytucyjny rozpatrzy skargę konstytucyjną Elżbiety H. ws. narzuconych jej przez spółdzielnię dopłat. Sędziowie wypowiedzą się, czy pochodzące z 1982 r. prawo spółdzielcze nie narusza przepisów konstytucji.

Skarżąca pani Elżbieta po wybudowaniu przez spółdzielnię jej mieszkania odmówiła wniesienia żądnej przez spółdzielnię dopłaty, gdyż umowa, jaką zawarła określała maksymalną wysokość wkładu budowlanego. Spółdzielnia wygrała z klientką sprawę o dopłaty w sądzie.

Trybunał Konstytucyjny będzie jednak musiał rozstrzygnąć, czy przepisy, na podstawie których do tego doszło, nie naruszają równowagi praw majątkowych spółdzielcy na korzyść spółdzielni.