Najpierw karty swoich klientów zaczęły wymieniać niemieckie banki, ale akcja już rozlewa się na inne kraje - Szwecję, Austrię i Finlandię. Bezpieczeństwo płacenia kartami może być zagrożone, bo w Hiszpanii wykryto lukę w systemie właśnie obsługującym płatności plastikami.

Wieczorem sytuacja się zmieniła. VISA potwierdziła, że karty musza być wymienione w kolejnych trzech, wymienionych wyżej, krajach.

Karty już wymieniają niemieckie Commerzbank, Deutsche Bank, Barclaycard, KarstadtQuelle czy Deutsche Kreditbank. Lufthansa wymienia swoje karty w programie "Miles&More". Do tej pory nie ma żadnych oficjalnych poszkodowanych, których dane mogły zostać przechwycone i wykorzystane. Jednak Postbank też wymienia karty, a do tego przyznaje, że "wąska" grupa jego klientów ucierpiała. Szczegółów bank nie podaje, nie uściśla też czy miało to jakikolwiek związek z hiszpańskim problemem.

Niemcy w przypadku kart są bardzo ostrożni. Możliwe, że najostrożniejsi w całej Europie. Ale skoro już wiadomo, że karty będą wymieniać też Szwedzi czy Austriacy możliwe, że wkrótce akcja obejmie też polskich klientów. Chodzi głównie o osoby, które używały ostatnio kart w Hiszpanii.