Seniorze broń się sam. Szczecińscy policjanci uczą emerytów technik samoobrony i unikania napadów. Od rana w sali gimnastycznej Komendy Miejskiej Policji zamiast funkcjonariuszy ćwiczą nasze bacie i dziadkowie.

Senorzy ćwiczyli i słuchali policjantów z wielką uwagą.