Tak zatytułowany cykl spotkań literackich zaczyna się dziś w Centrum Sztuki Współczesnej. Pisarze, poeci, krytycy i animatorzy kultury sprawdzą, jaki potencjał artystyczny i intelektualny tkwi w kulturze, która z wyboru pozostaje na uboczu głównego nurtu.

Poza widniejącą w tytule projektu "zasadą lansu" pozostaje rzeczywistość – wielowątkowa, rozmaita, bezustannie określana przez artystów, naukowców i najzwyklejszych przechodniów. Zasada lansu upraszcza tę rzeczywistość do kilku motywów, paru narzucanych z góry punktów widzenia, modnych haseł. Być może ich powtarzanie jest przyjemne, ale jakie nudne! Organizujemy naszą imprezę, aby tę nudę przezwyciężyć – mówią Agnieszka Kozłowska i Konrad C. Kęder z Fundacji Otwarty Kod Kultury.

Każdego dnia planowane są dwa spotkania z autorami wydanej ostatnio ciekawej książki i dyskusja panelowa z udziałem krytyków i animatorów kultury. Dyskusje będą impulsem do udzielenia odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące kultury funkcjonującej "poza zasadą lansu":

- W jaki sposób kultura powinna przenikać do mediów?

- Język prywatny – mit czy nieporozumienie?

- Czy istnieje kultura niezależna?

- Czy artystów wychowujemy, czy też się nam przytrafiają?

Oprócz spotkań i dyskusji w programie są koncerty zespołów, których wokaliści śpiewają teksty literackie. Cykl spotkań odbędzie się między 23 a 28 listopada w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie. Początek codziennie o godzinie 18.00. Wstęp bezpłatny.