Dziś Platforma skieruje do laski marszałkowskiej projekt ustawy, która ma położyć kres finansowaniu partii politycznych z budżetu państwa. Politycy PO proponują, by partie podobnie jak organizacje pożytku publicznego były finansowane z dobrowolnych wpłat obywateli w wysokości 1% podatku.

Plany odejścia od finansowania partii z budżetu państwa zapowiedział w kontrwywiadzie RMF FM premier Donald Tusk

Jakie są realne szanse wdrożenia tej ustawy? Z politykami rozmawia w Sejmie Mariusz Piekarski