Plaga królików na toruńskim cmentarzu komunalnym. Wraz z nastaniem zimy leśne zwierzęta coraz częściej wchodzą na teren nekropolii. Pojedynczo niegroźne, w liczbie kilkuset stanowią poważne zagrożenie dla nagrobków. Poważne na tyle, że rękawy zakasali myśliwi i zabrali się do pracy...