Gdańsk- Kowno, oba miasta dzieli blisko 600 kilometrów, ale to żadna odległoścć w dobie dzisiejszej techniki. W tych miastach, w tym samym czasie zorganiozwano koncert Carillionowy. Przed kościołem św Katarzyny w Gdańsku ustawiono telebim, podobnie przed jednym z kościołów w Kownie, 2 muzyków grało jedną melodię.

Carlillion to rzadki instrument, Gdańsk jest jedynym miastem w Polsce, które może się nim pochwalić. Instrument to kilkadziesiąt dzwonów, różnej wielkości poruszanych uderzeniami dłoni w specjalną klawiaturę. Koncert zorganizowano z okazji święta patronki Kościoła. Jak wypadł koncert ? Zapraszam do wysłuchania.

fragmenty koncertu w Gdańsku i Kownie

Niestety, kościół św Katarzyny w Gdańsku nie odzyskał jeszce świetności utraconej w wyniku wielkiego ognia, który zniszczył dach świątyni w maju 2006 roku. Korzystając z okazji zapytałem dyrektora Historycznego Muzeum Miasta Gdańska na jakim etapie jest remont.

Adam Koperkiewicz dyrektor Historycznego Muzeum Miasta Gdańska mówi o remoncie , zebranych pieniądzach i potrzebach