14 czerwca - Dzień Wolności... Podatkowej - przynajmniej teoretycznie. Specjaliści wyliczyli, że od dziś zarabiamy tylko na siebie. 47,4 % tyle kosztuje nas utrzymanie państwa. Sumując wszystkie podatki bezpośrednie i te doliczane na każdym kroku, chociażby do kupowanej bułki.

Z handlującymi na giełdzie w podlubelskiej Elizówce rozmawiał Krzysztof Kot.