Po przejęciu w dzierżawę szpitala w Głownie przez Wyższą Szkołę Informatyki w Łodzi, pacjenci będą mieli taki sam dostęp do bezpłatnych usług medycznych, jak do tej pory.

Nowy zarządzający nie ma prawa sam decydować o zmniejszaniu liczby łóżek lub zamykaniu oddziałów - dowiedziałam się w Urzędzie Miasta

Umowę dzierżawy szpitala w Głownie podpisano na 25 lat.