Dla nich były to śmieci – dla nas cenna pamiątka. Podczas remontu lubelskiego Teatru Starego po zdemontowaniu lóż między deskami w podestach znaleziono prawdziwe skarby, sprzed nawet 100 lat.

Choć bynajmniej ówcześni potraktowali je tak jak teraz wyrzuca się niechcianą ulotkę, bilet z teatru czy kina- teraz mają ogromną wartość historyczną. Te cuda reporterowi RMF Krzysztofowi Kotowi pokazywała Małgorzata Podgórska-Makal konserwator dzieł sztuki.

Historia teatru opowiedziania za pomocą śmieci.