Kochani słuchacze! Nie zawiedliście, poproszeni o nadesłanie propozycji imion dla rzadkiej małpki Gerezy Abisyńskiej, która przyszła na świat w ZOO w Gdańsku zapachaliście moją skrzynkę imeilową . Wszystkie propozycje przekazałem dyrektorowi Ogrodu Zoologicznego.

Gdania, Gryzelda, Mika na te imiona uwagę zwrócił dyrektor ogrodu Miachał Targowski, a przy okazji opowiedział o imionach nadawanych zwierzętom.

Miachał Targowski