Zgodnie z kalendarzem juliańskim wyznawcy prawosławia obchodzą dziś Wigilię Bożego Narodzenia. Na Podlasiu, gdzie blisko połowa mieszkańców jest obrządku wschodniego, w wielu domach rozpoczęła się uroczysta kolacja.

Niektórzy mieszkańcy Podlasia będą obchodzić święta po raz drugi, bo wiele rodzin jest mieszanych. Ostanie przygotowania do świątecznej kolacji w jednej z Podlaksich wsi podpatrywał reporter RMF Piotr Sadziński:

Boże Narodzenie wschodnich chrześcijan poprzedza 40-dniowy post, bardzo ściśle przestrzegany przed ostatnich pięć dni przed Wigilią. 6 stycznia nakazuje się nawet powstrzymanie od picia napojów, aż do spożycia wigilijnej kolacji. Według duchownych np. zapalanie w tym dniu papierosa jest złamaniem postu.

Cerkiew ma kilka nazw Wigilii. Wierni mówią na nią m.in. nawieczerie lub soczelnik. Ta druga nazwa pochodzi od "socziwa", czyli gotowanej pszenicy polewanej miodem, która była poprzednikiem współczesnej kutii, zawsze obecnej na wigilijnym stole. Posiłek wigilijny rozpoczyna się od dzielenia prosforą (wypiekanym przaśnym chlebem) - odpowiednikiem opłatków w tradycji katolickiej.

Zgodnie z tradycją, na wigilijnym stole powinny znaleźć się: chleb - symbol pożywienia, czosnek - symbol zdrowia, sól - symbol obfitości oraz miód - symbol słodyczy (powodzenia) oraz postne potrawy. Bardzo ortodoksyjni wierni nie podają na stół wigilijny ryb. Tak jest np. w klasztorach.

Hierarchowie Cerkwi w Polsce oceniają, że w kraju zamieszkuje ok. 550-600 tys. wiernych Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, z czego połowa przypada na Białostocczyznę. Tam głównymi skupiskami są m.in.: Białystok, Hajnówka, Bielsk Podlaski i Siemiatycze.

20:30