​Stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 3,1 proc. i jest najniższa w Unii Europejskiej - podał Eurostat. Przeciętna stopa bezrobocia w krajach Wspólnoty wyniosła 7,3 proc.

Jak podał Eurostat, w marcu liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 534 tys., co oznacza spadek o 6 tys. względem lutego.

W marcu także spadło bezrobocie u osób poniżej 25. roku życia. W lutym zanotowaliśmy jeden z najwyższych wskaźników w ostatnim czasie - 14,8 proc. Eurostat podaje, że w marcu stopa bezrobocia u młodych spadła do 13,9 proc.

Zgodnie z danymi przedstawionymi przez Eurostat bezrobocie w Polsce jest kolejny miesiąc z rzędu najniższe w Unii Europejskiej. Za nami są Czechy (3,2 proc.), Holandia (3,5 proc.) i Węgry (3,9 proc.).

Najwyższa stopa bezrobocie jest w Hiszpanii (15,3 proc.) i we Włoszech (10,1 proc.), jednak w obu tych krajach ono spada. Z kolei w Szwecji, Belgii i na Słowacji bezrobocie wzrosło w porównaniu z poprzednimi miesiącami.

W całej strefie euro przeciętna stopa bezrobocia wyniosła 8,1 proc., a w Unii Europejskiej - 7,3 proc. W państwach Wspólnoty w marcu liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 237 tys.

Eurostat liczy bezrobocie nieco inną metodą niż polski Główny Urząd Statystyczny. Według wyliczeń GUS bezrobocie w marcu wyniosło u nas 6,4 proc.