Międzynarodowa Organizacja Pracy (ILO) poinformowała, że z powodu pandemii koronawirusa państwa Ameryki Łacińskiej straciły 26 mln miejsc pracy.

Średni wskaźnik zatrudnienia spadł z 57,4 proc. do 51,7 proc. Redukcja nie dotknęła w równym stopniu mężczyzn i kobiet. W ciągu ostatniego roku bezrobocie wśród kobiet w Ameryce Łacińskiej przekroczyło o 18 punktów procentowych spadek zatrudnienia wśród mężczyzn.

Prognozy ożywienia gospodarczego na bieżący rok wykazują wysoki poziom niepewności. ILO ostrzegła, że oczekiwania co do poprawy sytuacji na rynku pracy "powinny być bardzo ostrożne".

Środki zapobiegające rozprzestrzenianiu się Covid-19, takie jak zamykanie granic, ograniczanie działalności części sektorów gospodarczych i trudności z masowymi szczepieniami mogą spowolnić regionalną gospodarkę.

W celu znalezienia rozwiązań Międzynarodowa Organizacja Pracy zaproponowała strategie naprawcze, takie jak wsparcie dla przedsiębiorstw, ochrona pracowników, promocja zatrudnienia i dialog społeczny.