Czy Polska jest częścią NATO?

            Jest.

            Czy NATO walczy zbrojnie z Państwem Islamskim?

            Walczy.

            Czy jest więc coś złego w tym, że nasi żołnierze przyłączą się do tej walki?

            Nie ma.

            Kto protestuje przeciw decyzji Prezydenta RP w tej sprawie?

            Ten, kto nie rozumie, na czym polega polska racja stanu.