Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

Wielce Szanowny Panie Prezydencie!

Zbliża się jedno z najradośniejszych polskich świąt: rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja 1791 roku. W tym dniu z dumą wspominamy chwalebną przeszłość naszej Ojczyzny oraz najznamienitszych rodaków, którzy całe życie oddali w służbę narodowym imponderabiliom.

Jest to święto, w którym Prezydent RP tradycyjnie honoruje osoby szczególnie zasłużone dla idei niepodległości Rzeczypospolitej, wręczając im ordery i awanse generalskie. Zwracam się więc do Pana w imieniu Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie o rozważenie możliwości pośmiertnego przyznania 3 maja 2016 roku Orderu Orła Białego jednemu z największych bohaterów w najnowszej historii Polski - śp. pułkownikowi Ryszardowi Kuklińskiemu oraz awansowania go do stopnia generała brygady, o co zawnioskował w lutym br. minister obrony narodowej Antoni Macierewicz.

Płk Kukliński z narażeniem życia własnego oraz swojej rodziny podjął w 1972 roku samotną misję patriotyczną w pełni zgodną z honorem polskiego oficera, który ma służyć narodowi, a nie narzuconej mu siłą obcej władzy. Nawiązując współpracę z naturalnym sojusznikiem w walce z sowieckim imperium zła, jakim były wówczas Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, zasłużył na miano człowieka, który walnie przyczynił się do storpedowania kremlowskich planów wywołania III wojny światowej wiedząc, że Polska poniosłaby podczas niej niewyobrażalne straty.

Uhonorowanie płk. Kuklińskiego najwyższym odznaczeniem, jakim dysponuje niepodległa Rzeczpospolita oraz awansowanie go do stopnia generała, czego od dnia jego śmierci 11 lutego 2004 roku domaga się od kolejnych głów państwa nasze Porozumienie, byłoby symbolicznym zamknięciem przez Pana Prezydenta epoki PRL i jednoznaczne uznanie jej za okres zniewolenia, z którego wyszliśmy m.in. dzięki heroicznej postawie "pierwszego polskiego oficera w NATO".

W imieniu Rady POKiN

dr Jerzy Bukowski - rzecznik Porozumienia, były reprezentant prasowy płk. Ryszarda Kuklińskiego w Kraju