(list otwarty do Rady i Zarządu Krajowego Platformy Obywatelskiej)

Szanowni Państwo!

W imieniu Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie zwracam się z uprzejmym pytaniem, jakie konsekwencje polityczne zamierzają wyciągnąć władze Waszej partii w stosunku do jej wiceprzewodniczącej i zarazem prezydent stołecznego miasta Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz za ewidentne "dopuszczenie się czynów nieetycznych lub hańbiących" (paragraf 10. statutu PO), czyli zorganizowanie wielkiej fety jubileuszowej z okazji 60. rocznicy oddania do użytku Pałacu Kultury i Nauki im. Józefa Stalina - jednego z najbardziej widocznych symboli zniewolenia Polski przez Związek Sowiecki.

Wśród wymienionych w par. 2 statutu celów znajduje się "cywilizacyjny i gospodarczy rozwój Rzeczypospolitej Polskiej jako demokratycznego państwa prawnego". Chciałbym się więc dowiedzieć, czy Waszym zdaniem urządzanie trwającej kilka dni ceremonii "urodzinowej" symbolu zniewolenia Polski przez sowiecki totalitaryzm jest zgodne z przywołanym zapisem, czy też dla PO wyznacznik cywilizacji stanowi komunistyczna barbaria, a demokracja pełni jedynie rolę zasłony dymnej dla podejmowania działań w oczywisty sposób sprzecznych z interesami niepodległej Rzeczypospolitej.

Czy działalność polityka, który przez wiele lat bronił pomnika Polsko-Sowieckiego Braterstwa Broni (tzw. "Czterech Śpiących") na placu Wileńskim, a obecnie urządza huczne uroczystości z okazji zakończenia budowy obiektu mającego po wsze czasy przypominać Polakom, że są poddanymi sowieckiego imperium da się pogodzić ze statutem i programem Platformy Obywatelskiej, czy też  zasługuje na karę dyscyplinarną?

Wasza reakcja na mój list pomoże wielu rodakom rozstrzygnąć nurtujący ich od dawna problem: czy Platforma Obywatelska działa zgodnie z polską racją stanu?

Z poważaniem

dr Jerzy Bukowski

rzecznik POKiN