Ogólnopolskie Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej opublikowało list otwarty do ministra-pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych Krzysztofa Michałkiewicza. Wzrost minimalnej płacy do 3 (później 4) tys. przy znikomym wzroście dotacji PFRON - Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych prowadzi do upadku jakże potrzebnych placówek dla niepełnosprawnych.

Fundacja im. Brata Alberta, prowadząca kilkanaście WTZ-etów w pełni popiera ten apel. Prosi także wszystkich swoich Przyjaciół i Współpracowników o wsparcie.

Treść listu otwartego Ogólnopolskiego Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej do ministra-pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych Krzysztofa Michałkiewicza.