Nowy burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz będzie zarabiał 19 tys. 87 zł brutto – to kwota łącznie z dodatkami – zdecydowali podczas sesji radni Zakopanego. Pensja włodarza miasta pod Giewontem będzie wyższa niż zarobki prezydenta Warszawy.

Na pensję Filipowicza składa się dodatek funkcyjny w wysokości 3450 zł i dodatek specjalny w wysokości 4164 zł. 

Dodatkowo od 1 marca przyszłego roku burmistrzowi Zakopanego będzie przysługiwał dodatek za wysługę lat w wysokości 10 proc. wynagrodzenie zasadniczego w kwocie 1043 zł. 

Burmistrz Zakopanego będzie zarabiał więcej niż prezydent Warszawy. 

Również w czwartek warszawscy radni przyjęli uchwałę określającą wysokość wynagrodzenia Rafała Trzaskowskiego, który będzie zarabiał z tytuły pełnienia obowiązków włodarza stolicy ok. 18 293 zł brutto wraz z dodatkami

Miesięczne wynagrodzenia wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast są ustalane w oparciu o zapisy ustawy budżetowej, a także innych rozporządzeń i ustaw. Przepisy regulują górny limit wypłat, który nie może być wyższy od 11,2-krotności kwoty bazowej, określonej w ustawie.