Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję w sprawie Trzonolinowca i potwierdził, że mieszkańcy budynku powinni się wyprowadzić - poinformował Urząd Miasta Wrocławia.

PINB, który w swojej decyzji posiłkował się ekspertyzą Politechniki Wrocławskiej, nakazał wzmocnienie konstrukcji wieżowca w ciągu 18 miesięcy. Do czasu wykonania tych prac zakazał użytkowania budynku. Podkreślił, że "do wykonywania zakazu użytkowania należy przystąpić natychmiast". 

Rozumiemy, że wyprowadzenie osób oraz ich dobytku z ponad czterdziestu lokali wymaga czasu. Nie mamy podstawy prawnej do wyznaczenia konkretnej daty. Oczekujemy, że wykwaterowanie będzie dobrowolne, niezwłoczne i nie będzie potrzeby ponaglenia. Dlatego pozytywnie odbieram informacje o tym, że jeszcze przed wydaniem decyzji rozpoczęto działania, które mają doprowadzić do opróżnienia budynku - mówi Przemysław Samocki, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wrocławia. 

PINB w swojej decyzji wskazał, że konstrukcja całego wieżowca jest przeciążona, ale żelbetowy trzon i stropy nie mają objawów uszkodzenia konstrukcji. To oznacza, że nie ma bezpośredniego zagrożenia katastrofą budowlaną.

Nadzór budowlany zalecił, by nadal prowadzone były regularne pomiary wytężenia lin, które przeprowadza Politechnika. 

Spodziewaliśmy się, że prędzej czy później i tak mieszkańcy będą musieli wyprowadzić się z Trzonolinowca na czas remontu. Osoby z mieszkań komunalnych już kilkanaście dni temu otrzymywały oferty lokali zastępczych. Pierwsze cztery rodziny już zaakceptowały zaproponowane im lokum. Decyzja PINB o zakazie użytkowania Trzonolinowca otwiera nam możliwość pomocy także właścicielom prywatnym. Od początku zakładaliśmy, że do nich także powinniśmy wyjść z propozycjami, ponieważ sytuacja jest nadzwyczajna - mówi prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. 

W Trzonolinowcu są 44 mieszkania, 11 z nich to zasób gminny. Reszta jest w prywatnych rękach. Lokale zastępcze są potrzebne dla mieszkańców ok. 35 lokali.  

Mieszkańcy trzech lokali komunalnych zdecydowali się na proponowane im mieszkania zastępcze w Leśnicy. Jedna osoba z lokalu gminnego przeprowadza się na Gajowice. Pozostali będą sukcesywnie wykwaterowywani. Na czas remontu Trzonolinowca będą mogli mieszkać w lokalach wybudowanych między innymi przez TBS (ale wydzielonych z podstawowego zasobu TBS, tzn. nie będą wnosić opłaty partycypacyjnej).