Produkt Krajowy Brutto Polski w IV kwartale 2023 roku wzrósł o 1 proc. rok do roku w porównaniu ze wzrostem o 0,5 proc. w III kwartale 2023 r. - wynika z komunikatu GUS.

W szacunku flash GUS podał, że PKB w IV kwartale wzrósł o 1 proc.

Z danych GUS wynika, że inwestycje w IV kwartale wzrosły o 8,7 proc. rok do roku, konsumpcja prywatna spadła o 0,1 proc., zaś popyt krajowy spadł o 2,3 proc. 

Z konsensusu przeprowadzonego przez PAP Biznes wynika, że rynek oczekiwał wzrostu inwestycji o 7,6 proc. rdr, wzrostu konsumpcji prywatnej o 0,1 proc. rdr i spadku popytu krajowego o 3,3 proc. rdr.

W ujęciu kwartalnym PKB nie zmienił się zgodnie z szacunkiem flash.

Na wzrost PKB o 1 proc. wpłynęło dodatnie saldo obrotów handlu zagranicznego oraz zmniejszenie popytu krajowego o 2,3 proc. (w III kwartale 2023 r. spadek popytu krajowego wyniósł 5,2 proc.). Złożył się na to spadek akumulacji brutto o 11,7 proc. (wobec spadku w III kwartale 2023 r. o 28,1 proc.) oraz wzrost spożycia ogółem o 1,5 proc. (wobec wzrostu w III kwartale 2023 r. o 1,3 proc.). 

Spożycie w sektorze gospodarstw domowych zmniejszyło się o 0,1 proc. (wobec wzrostu w III kwartale 2023 r. o 0,8 proc.). Nakłady brutto na środki trwałe wzrosły o 8,7 proc. (wobec wzrostu w III kwartale 2023 r. o 7,2 proc.). W efekcie wpływ popytu krajowego na gospodarkę był negatywny i wyniósł -2,3 p. proc. (w III kwartale 2023 r. negatywny wpływ wyniósł -5,4 p. proc.).