Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział powstanie schronów i utworzenie dodatkowych przyłączy wody i prądu oraz sfinansowanie ćwiczeń dla mieszkańców. To wszystko w ramach programu „Warszawa chroni”, którego koszt szacowany jest na 117 mln zł.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zlecił opracowanie programu "Warszawa chroni". Na najbliższej sesji budżetowej przeznaczymy na niego 117 mln zł, żeby w ciągu najbliższych lat móc dokonać najbardziej istotnych inwestycji, które pozwolą się nam przygotować na każdą ewentualność - zapowiedział. 

Program zakłada m.in. wyznaczenie i przygotowanie schronów, do których doprowadzone mają zostać dodatkowe przyłącza elektryczności i wody oraz stworzenie magazynów - w tym magazynu przeciwpowodziowego wyposażonego w potrzebny w takiej sytuacji sprzęt. Prezydent zapowiedział też utworzenie dodatkowych, niezależnych od sieci wodociągowych, ujęć wody i zakup beczkowozów. 

Poinformował, że Warszawa będzie też konsultować z rządem, jak zorganizować i oznakować miejsca ewakuacji dla mieszkańców oraz przygotować "na każdą ewentualność" szpitale. Trzaskowski zadeklarował również, że stolica organizować będzie coroczny tydzień edukacji dla bezpieczeństwa mieszkańców. Jego częścią będą też ćwiczenia (np. z pierwszej pomocy). 

Władze Warszawy chcą również, by w nowo budowanych szkołach obowiązkowo zapewniane były dodatkowe łącza energetyczne i wodne oraz powstawały w nich wzmocnione pomieszczenia. 

Sytuacja jest wyjątkowa. Oczywiście Polska jest bezpieczna i to jest najważniejsze. Jednak przy zaniedbaniach poprzedniego rządu w kontekście obrony cywilnej, który nie zrobił tu niczego, trzeba być gotowym, bo tego wymaga odpowiedzialność. Jak powiedziałem, nie musimy się niczego obawiać, bo sytuacja jest pewna. Ale przezorny, zawsze ubezpieczony - dodał prezydent stolicy. 

Rafał Trzaskowski stwierdził, że niezbędna jest ustawa o obronie cywilnej. 

Dzisiaj nie mamy nawet definicji schronu. Oczywiście podjęliśmy pewne kroki, by wyznaczyć miejsca schronienia, przeprowadziliśmy audyt miejsc, które mogłyby być takimi miejscami. W Warszawie jest ich całkiem dużo - 7 mln metrów kw. To przede wszystkim parkingi podziemne, metro, przeróżnego rodzaju struktury podziemne - oświadczył i zapowiedział współpracę z rządem przy tworzeniu przepisów o obronie cywilnej.