"Mamy zatrzęsienie wniosków o świadczenie wspierające. Do wojewódzkich zespołów ds. orzecznictwa wpłynęło ich ponad 150 tys." - powiedział pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Łukasz Krasoń. Dodał, że "proces określenia potrzeby wsparcia przeszło dotąd ponad 3 tys. osób". Zapowiedział również nowelizację ustawy o świadczeniu wspierającym.

1 stycznia 2024 r. weszła w życie ustawa o świadczeniu wspierającym dla osób z niepełnosprawnościami. Aby je otrzymać, należy najpierw zgłosić się do wojewódzkiego zespołu ds. orzecznictwa (WZON), który punktowo określi poziom potrzeby wsparcia danej osoby. Po wydaniu decyzji przez WZON osoba uprawniona powinna do ZUS złożyć wniosek o wypłatę świadczenia.

Mamy zatrzęsienie wniosków o świadczenie wspierające. Do WZON-ów wpłynęło ich już ponad 150 tys. - poinformował PAP wiceminister rodziny, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Łukasz Krasoń.

Przekazał, że ponad 3 tys. osób przeszło już przez proces określenia potrzeby wsparcia.

Chciałbym wszystkich zainteresowanych uspokoić, liczba punktów, jakie otrzymują ludzie jest dużo wyższa niż się wielu obawiało. Już ponad 3 tys. osób przeszło proces określenia potrzeby wsparcia i blisko połowa z nich otrzymuje 80 punktów i więcej - podał Krasoń.

"Proces wymaga usprawienia"

Krasoń zaznaczył, że przy tak dużej liczbie wniosków proces wymaga usprawnienia. Było 600 osób orzekających, które przewidziała tamta ekipa rządząca. My przyspieszyliśmy proces szkoleń i certyfikowania kolejnych orzeczników. Mamy ich już w sumie 1100, kolejne szkolenia będą się odbywać w najbliższych tygodniach. Dzięki temu ten potencjał orzekający będzie dużo wyższy. Nie zmienia to faktu, że i tak potrzeby są ogromne - podkreślił wiceminister.

Wyraził nadzieję, że sytuacja będzie się poprawiała z każdym tygodniem i wsparcie trafi do potrzebujących jak najszybciej.

Zaapelował też do osób, które chcą ubiegać się o to świadczenie, by składały wniosek w formie elektronicznej.

Dużym problemem jest to, że blisko 80 proc. osób składa wnioski papierowe. Niestety urzędnik musi i tak skopiować go na wersję elektroniczną. Wydłuża to cały proces. Mam więc apel do osób, które chcą wnioskować o przeskalowanie, aby robiły to przez portal Emp@tia - powiedział Krasoń.

Wiceminister zapowiedział, że po konsultacjach społecznych i opracowaniu poprawek ustawa o świadczeniu wspierającym zostanie znowelizowana.

W samej ustawie zapisano, że po roku zostanie dokonana korekta, ale być może uda się to zrobić szybciej. Świadczenie wspierające jest krokiem do przodu, jeśli je skorygujemy, to wiele osób otrzyma dużo większe środki na koncie i będzie w stanie mocno poprawić swój los - podkreślił Krasoń.

Świadczenie wprowadzane w trzech etapach

Świadczenie wspierające jest wprowadzane w trzech etapach. Osoby z 87-100 pkt. mogą ubiegać się o nie od 2024 r., osoby z 78-86 pkt. - od 2025 r., a osoby z 70-77 pkt. - od 2026 roku.

W innej sytuacji są osoby, które mają co najmniej 70 pkt., ponieważ będą one mogły uzyskać świadczenie wspierające od 2024 r., pod warunkiem że po 31 grudnia 2023 r. opiekunom tych osób będzie przysługiwało prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego albo zasiłku dla opiekuna wypłacanego przez organ gminy.

Świadczenie wspierające wynosi od 40 do 220 proc. aktualnej wysokości renty socjalnej (obecnie wynosi ona 1780,96 zł). W zależności od poziomu potrzeby wsparcia będzie to: 95-100 pkt. - 220 proc. renty socjalnej; 90-94 pkt. - 180 proc. renty; 85-89 pkt. - 120 proc. renty; 80-84 pkt. - 80 proc. renty; 75-79 pkt. - 60 proc. renty i 70-74 pkt. - 40 proc. renty socjalnej.

O świadczenie wspierające mogą starać się osoby mające status osoby z niepełnosprawnością, potwierdzony w formie: orzeczenia o niepełnosprawności i jej stopniu, wydanego przez zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności; orzeczenia o niezdolności do pracy lub orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydanego przez lekarzy orzekających w ZUS; orzeczenia o inwalidztwie wydanego przed wrześniem 1997 r. przez komisje lekarskie ds. inwalidztwa i zatrudnienia.