Stołeczne urzędy wydłużają godziny pracy. Jest to ukłon w stronę mieszkańców, którzy, w związku ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi, często mają więcej niż zazwyczaj formalności do załatwienia.

Wybory parlamentarne do Sejmu i Senatu już 15 października. Zgodnie z kalendarzem wyborczym do 12 października wyborcy mogą składać wnioski o zmianę miejsca głosowania oraz o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania, które umożliwi głosowanie w dowolnie wybranej obwodowej komisji wyborczej.
O ile pierwszą sprawę można załatwić przez internet, to zaświadczenie trzeba odebrać osobiście w urzędzie. W związku z tym warszawskie urzędy wydłużają godziny pracy.

We wszystkich delegaturach Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w dzielnicach od godziny 8 do godziny 18 oraz w siedzibie przy ul. Leona Kruczkowskiego 2 będzie możliwość załatwienia spraw związanych z wyborami tj: ujęciem w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania właściwym dla adresu stałego zamieszkania, wydaniem zaświadczenia o prawie do głosowania oraz zmianą miejsca głosowania.