​W środę drogowcy wprowadzą zmiany na węźle Gdańsk Południe, który łączy obwodnicę Południową z obwodnicą Trójmiasta. Jest to związane z budową Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej.

"Nowa organizacja ruchu zostanie wprowadzona w środę o godz. 10" - podał w komunikacie Naczelnik Wydziału ds. zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa GDDKiA Andrzej Szyler.

Wskazał, że zamknięte zostaną jezdnie zbiorcze w obrębie węzła a przebiegająca przez niego droga ekspresowa S6 zostanie zawężona do dwóch pasów w każdym kierunku.

Naczelnik zaznaczył, że zmiana organizacji ruchu zostanie wprowadzona w związku z budową Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej i jest pierwszym z wielu etapów organizacji ruchu jakie są niezbędne do zbudowania docelowego układu węzła Gdańsk Południe zgodnie planem.

Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej (OMT) umożliwi sprawny przejazd od autostrady A1 oraz drogi ekspresowej S7 na zachód i północ województwa pomorskiego. 

OMT przywróci też możliwość prowadzenia dalekobieżnego tranzytu trasą S6 wzdłuż wybrzeża Bałtyku, w kierunku Lęborka, Słupska, Koszalina i Szczecina.

Zapewni dostępność komunikacyjną terenów leżących wzdłuż obecnych dróg krajowych nr 7 i 20. Odblokuje centra Żukowa i Chwaszczyna oraz odciąży istniejącą Obwodnicę Trójmiasta.