Niemal 200 osób weszło przez 3 miesiące do jednej z jaskiń w rezerwacie przyrody w woj. śląskim, objętej całorocznym i bezwzględnym zakazem wstępu. Zarejestrowała to ukryta kamera, zainstalowana przez przyrodników z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach.

Turyści łamią zakaz i narażają swoje życie

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach nie ujawnia, o którą dokładnie jaskinię chodzi, by ukryta tam kamera nie została zniszczona. 

Jak podkreśla RDOŚ, turyści wchodzą do jaskini mimo umieszczonych przed nią tablic informujących o zakazie. Nie tylko naruszają przepisy, ale narażają też swoje zdrowie i życie.

Co zarejestrowała ukryta kamera?

Nagrania z kamery pokazują, że jaskinia objęta zakazem wstępu jest odwiedzana przez rodziny z dziećmi, rowerzystów oraz grotołazów.

W ciągu trzech miesięcy do jaskini weszło prawie 200 osób. Najwięcej - do 20 osób dziennie - pojawiało się tam w trakcie dni wolnych.

Z czego wynika zakaz wstępu do jaskiń?

Na bieżąco monitorujemy obiekty jaskiniowe w rezerwatach i niestety skala presji turystycznej na te obiekty, mimo naszych działań edukacyjnych i licznych apeli, nadal jest wysoka. Z przykrością stwierdzamy, że jaskinie odwiedzane są nie tylko przez turystów, którzy mogą być nieświadomi obowiązującego zakazu, ale też przez reprezentantów środowiska grotołazów, którzy powinni znać i stosować się do zakazów obowiązujących w rezerwatach, dając swoim zachowaniem pozytywny przykład i świadomość odpowiedzialności za poszanowanie zasad ochrony przyrody - mówi Przemysław Skrzypiec, zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach i Regionalny Konserwator Przyrody. 

Do jaskiń zlokalizowanych w rezerwatach przyrody w województwie śląskim obowiązuje całoroczny zakaz wstępu. Jedynym obiektem udostępnionym do zwiedzania jest Jaskinia Głęboka w Podlesicach (rezerwat przyrody Góra Zborów). Zakaz wejścia do jaskiń podyktowany jest bezpieczeństwem turystów - są to obiekty niezabezpieczone np. przed odspajaniem się odłamków skalnych i nieprzygotowane do uprawiania turystyki jaskiniowej  - dodaje Skrzypiec.

Zakaz wejścia do jaskiń wynika również z ochrony zimujących w nich nietoperzy. W Polsce występuje 27 gatunków tych ssaków i wszystkie są objęte ochroną ścisłą. Nie można ich niepokoić, płoszyć oraz narażać na zranienie lub śmierć. 

Gorąca Linia RMF FM jest do Waszej dyspozycji! Przez całą dobę czekamy na informacje od Was, zdjęcia i filmy.

Możecie dzwonić, wysyłać SMS-y lub MMS-y na numer 600 700 800, pisać na adres mailowy fakty@rmf.fm albo skorzystać z formularza WWW.