Niemal 800 wraków z poznańskich ulic i parkingów usunięto w 2022 roku dzięki działaniom strażników miejskich. Część z pojazdów zostało odholowanych, część - po napomnieniach - usunęli ich właściciele.

Jak poinformowała Straż Miejska Miasta Poznania, w 2022 roku funkcjonariusze doprowadzili do usunięcia 793 aut. Dzięki działaniom funkcjonariuszy 601 z nich usunęli sami właściciele, a na podstawie zleceń zarządców dróg strażnicy usunęli z ulic Nowego Miasta i Grunwaldu - po 57 aut, 34 auta usunięto z terenu Jeżyc, 30 z Północy, 11 z Wildy i 3 ze Starego Miasta. Najwięcej pojazdów strażnicy usunęli w marcu 2022 roku - wtedy z ulic na parking odholowano 35 aut.

Kiedy służby mogą usunąć pojazd?

Straż miejska przypomniała, że według przepisów może ona usunąć pojazd, którego stan wskazuje, że nie jest on użytkowany oraz pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych, znajdujący się na drodze publicznej, w strefie ruchu oraz w strefie zamieszkania.

W przypadku dróg wewnętrznych - np. parkingi, drogi osiedlowe - strażnik może podjąć czynności na podstawie Stałej Organizacja Ruchu wprowadzonej przez zarządcę danego terenu.

Strażnik podczas oceny takiego pojazdu i kwalifikacji go do wywozu zwraca uwagę przede wszystkim na uszkodzone urządzenia, karoserię lub wyposażenie pojazdu, lub na braki podzespołów: drzwi, szyb, kół, opon, świateł, a także na zdewastowane lub zdekompletowane wnętrze pojazdu - podano.

Po pierwsze - właściciel

Strażnicy podkreślają, że bardzo istotne znaczenie ma to, gdzie pojazd został porzucony. Jeżeli jest to droga publiczna, strażnicy miejscy przede wszystkim będą próbowali odszukać właściciela pojazdu i nakazać mu jego usunięcie. Jeżeli tak się nie stanie, to wtedy strażnik miejski usuwa pojazd na podstawie zlecenia od zarządcy drogi, lub administratora terenu np. z drogi osiedlowej.

W poznańskiej straży miejskiej przyjęto zasadę, że funkcjonariusze ustalają właściciela samochodu i kontaktują się z nim. Przypominają o obowiązkach wynikających z przepisów prawa o ruchu drogowym i wyznaczają termin doprowadzenia auta do porządku lub jego wywozu. Należy dodać, że opisane prawne uwarunkowania i zawiłości nie są jedynymi, które istotnie wydłużają czas, jaki upływa od chwili zgłoszenia do momentu usunięcia nieużywanego pojazdu. Niebagatelną rolę mają zarządcy dróg, zarówno publicznych jak i wewnętrznych - tylko na ich pisemny wniosek, niezależnie od wewnętrznych procedur, strażnik może zlecić odholowanie pojazdu na parking strzeżony - wskazano.

Porzucone pojazdy można zgłaszać poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej straży miejskiej, telefonicznie - dzwoniąc pod numer 986 oraz e-mailowo na adres sm@um.poznan.pl.