Śnięte ryby znaleziono w rzece w Środzie Wielkopolskiej i na rzece Wełna w Rogoźnie (woj. wielkopolskie). Poinformował o tym w mediach społecznościowych wojewoda Michał Zieliński. Jak dodał, "każdy, nawet najmniejszy sygnał o pojawieniu się śniętych ryb na wielkopolskich wodach jest przez odpowiednie służby weryfikowany i skrupulatnie badany".

Każdy, nawet najmniejszy sygnał o pojawieniu się śniętych ryb na wielkopolskich wodach jest przez dedykowanego służby weryfikowany i skrupulatnie badany. W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy informacje o pojawieniu się takiego zjawiska na jeziorze w Środzie Wielkopolskiej oraz na rzece Wełna w Rogoźnie - poinformował w poniedziałek wieczorem wojewoda wielkopolski Michał Zieliński.

Dodał, że do obu lokalizacji natychmiast skierowano przedstawicieli WIOŚ, PSSE oraz strażaków z PSP i OPS oraz policję. Na miejscu zabezpieczono wytypowany obszar oraz pobrano wodę do badań - zaznaczył.

Kąpielisko wyłączone z użytkowania

Wojewoda poinformował, że kąpielisko miejskie w Środzie Wlkp. do czasu otrzymania wyników próbek wody zostało wyłączone z użytkowania.

Zgodnie z procedurą wdrożono działania w celu oczyszczenia zbiorników, jak również zlecono monitoring analizowanego obszaru - podkreślił.

Wojewoda przypomniał również, że "każdą podobną sytuację, natychmiast po jej wykryciu należy zgłaszać do odpowiednich służb, tj. KP Policji lub KP PSP".

Śnięte ryby w rzece Ner

W sobotę wojewoda wielkopolski zwołał posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dotyczące zjawiska śniętych ryb w rzece Ner - dopływu Warty przepływającego przez województwa łódzkie i wielkopolskie.

Pozostaję w kontakcie ze służbami i koordynuję ich działania. Chciałbym podkreślić, że nie ma powodów do paniki, a sytuacja jest pod stałą kontrolą - podkreślił po sobotnim posiedzeniu wojewoda wielkopolski Michał Zieliński.

Na podstawie ustaleń Sztabu przekazujemy rekomendacje o niekąpaniu się w rzece Ner oraz o niepojeniu w niej zwierząt, a także o wstrzymaniu się od połowu ryb i wszelkiej aktywności rekreacyjnej. Nasze działania mają charakter prewencyjny, podejmujemy je w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców regionu - zaznaczył wojewoda.

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu (WUW) poinformował w sobotę wieczorem, że - w związku ze wzmożonym monitoringiem stanu wód w rzekach województwa wielkopolskiego - delegatura WIOŚ w Koninie pobrała, w rejonie miejscowości Dąbie (pow. kolski), próbki wody z rzeki Ner wpływającej na teren wielkopolski z kierunku województwa łódzkiego. Działanie spowodowane było wystąpieniem zjawiska śniętych ryb. Z przeprowadzonych oględzin nie odnotowano widocznych zmian na rzece, a podstawowe parametry mieszczą się w granicach normy - wskazano.

WUW poinformował, że prowadzone są szczegółowe badania, o których wynikach odpowiednie służby będą informować na bieżąco. W działania zaangażowana jest także Państwowa Straż Rybacka z terenu całego województwa.

Państwowa Straż Pożarna postawiła zaporę na rzece Ner na wysokości miejscowości Rzuchów - w ciągu ostatnich godzin nie odnotowano przypadków gromadzenia się na niej śniętych ryb. Wszystkie ujęcia wody zlokalizowane w pobliżu rzeki Ner są codziennie badane przez służby sanitarne - zaznaczono.

Dodano, że Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu pozostaje we współpracy ze swoim odpowiednikiem w województwie łódzkim, a także z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kole.