Olsztyński samorząd wskazał sądowi placówki, w których nieletni będą mogli wykonywać prace społeczne. Wśród wymienionych miejsc znalazło się m.in. schronisko dla bezdomnych zwierząt i placówki PCK i edukacyjne.

Podczas środowej sesji rady miasta Olsztyna dyrektor wydziału bezpieczeństwa Robert Zalewski poinformował radnych, że wskazano sądowi dziewięć placówek, do których będzie można kierować nieletnich, którym zasądzone zostaną prace społecznie użyteczne.

Jest to schronisko dla zwierząt, PCK i kilka placówek edukacyjnych - wymienił Zalewski i dodał, że w każdym z tych miejsc skazani nieletni będą wykonywali prace porządkowe np. grabili liście, czy sprzątali klatki dla zwierząt.

Sąd zgłosił samorządowi zapotrzebowanie na 15 osób, które będą wykonywać ok. 20 godzin prac społecznych przez pół roku. Na przekazanej sądowi przez miasto liście jest tych miejsc dla 20 osób. Na terenie stolicy Warmii i Mazur zostało wyznaczonych dziewięć zakładów pracy, do których będą mogli być kierowani nieletni. To przede wszystkim szkoły i przedszkola, ale także Olsztyńskie Centrum Pomocy Dziecku, Polski Komitet Pomocy Społecznej ale także wspomniane Schronisko Dla Zwierząt.

W myśl przepisów prace społeczne mogą wykonywać nieletni w wielu 13-18 lat. W związku z tym powinni być kierowani do prostych prac fizycznych, takich jak prace porządkowe czy konserwatorskie i pomocowe.]