66 par skorzysta w ciągu dwóch lat z przyjętego przez olsztyńskich radnych programu leczenia niepłodności metodą in vitro. Inicjatywę przygotowywano już od zeszłego roku.

Będą mogły z niego skorzystać kobiety w wieku między 25. a 40. rokiem życia Kierujemy zadanie do par, które wyczerpały wszelkie inne możliwości, by mieć potomstwo, przeszły też odpowiednie badania. Dodatkowo uczestnicy programu będą mogli skorzystać z indywidualnego poradnictwa psychologicznego - mówi zastępca prezydenta Olsztyna Ewa Kaliszuk.

Opracowany na zlecenie miasta w zeszłym roku program uzyskał pozytywną opinię Prezesa Agencji Technologii Medycznych i Taryfikacji. W przesłanej opinii zawarto też uwagi, które zostały uwzględnione w ostatecznej wersji programu. Realizatorzy zostaną wyłonieni w drodze konkursu - dodaje dyrektor wydziału zdrowia i polityki społecznej, Sylwia Rębiszewska-Piątek.

W bieżącym roku na realizację zadania w budżecie miasta zostało zarezerwowanych 200 tys. złotych. Zgodnie z zapisami identyczna kwota ma zostać przeznaczona w roku 2024. To pozwoliłoby na objęcie programem 33 par w każdym z lat.

Zgodnie z danymi Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii niepłodność dotyczy bezpośrednio nawet 1,5 mln polskich par, co stanowi około 20 proc. społeczeństwa w wieku reprodukcyjnym.