Dwa mandaty i wszczęcie siedmiu postępowań administracyjnych - tak zakończyła się kontrola obiektów na Mazurach, w których latem mają wypoczywać grupy dzieci i młodzieży - podał warmińsko-mazurski sanepid. Większość skontrolowanych miejsc jest w pełni przygotowania do sezonu.

Państwowa Inspekcja Sanitarna oceniła stan przygotowania bazy turystycznej na Warmii i Mazurach do przyjęcia zorganizowanych grup dzieci i młodzieży, które przyjadą na wakacyjne obozy i kolonie.

Kontrole przeprowadzono w maju i czerwcu w 65 obiektach, które zgłosiły zamiar organizacji takiego wypoczynku. Skontrolowano 11 hoteli, pensjonat, pole biwakowe, pięć schronisk i 47 innych obiektów świadczących usługi hotelarskie.

Efekty kontroli

"55 podmiotów było całkowicie przygotowanych na przyjęcie turystów. Pozostałych 10 - z różnych przyczyn - nie było jeszcze gotowych na zakwaterowanie zorganizowanych grup wakacyjnych" - poinformował warmińsko-mazurski sanepid.

Efektem kontroli było wszczęcie siedmiu postępowań administracyjnych i nałożenie dwóch mandatów karnych na kwotę 300 zł. W stosunku do czterech obiektów wydano również zalecenia pokontrolne.

"Właściciele pięciu obiektów, w których stwierdzono usterki, zadeklarowali ich usunięcie do rozpoczęcia wakacji. W trzech nieprawidłowości zostaną usunięte po rozpoczęciu wakacji. W dwóch miejscach nie określono jeszcze terminów usunięcia nieprawidłowości koniecznych do pełnego przygotowania obiektów do sezonu letniego" - przekazały służby sanitarne.

Kontrolerzy sprawdzali m.in. warunki lokalowe, stan techniczny pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, bloki żywieniowe i otoczenie obiektów. Szczególną uwagę zwracano na obiekty, wobec których w ubiegłych latach prowadzono postępowanie administracyjne lub mandatowe oraz takie, na które wpływały skargi.