15-latkowie z Polski osiągnęli wyższe wyniki niż średnia Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Najlepsi okazali się nastolatkowie z Singapuru, Korei Południowej i Kanady, a najsłabiej w rankingu wypadła młodzież z Albanii. Dzięki raportowi PISA poznaliśmy wyniki badania myślenia kreatywnego z 64 krajów i regionów świata.

W Europie najlepsi Estończycy

Maksymalnie w badaniu kreatywności można było otrzymać 60 punktów. Średni wynik polskich uczniów wyniósł 34 punkty i jest wyższy niż średnia OECD (33 punkty). Najlepsze wyniki, wśród europejskich uczniów, osiągnęli nastolatkowie z Estonii (35,9), Finlandii (35,8) i Danii (35,5). Najsłabsze z kolei odnotowali Słowacy z wynikiem 29 punktów. Wyniki polskich nastolatków są zbliżone do wyników uczniów z Łotwy, Belgii i Portugalii.

Kreatywne rozwiązywanie problemów

Kreatywność w badaniu jest rozumiana jako  "umiejętność tworzenia, oceny i ulepszania pomysłów na rozwiązanie problemu lub twórcze wyrażenie się, które może prowadzić do powstania nowej wiedzy, skutecznych i oryginalnych rozwiązań, produktów czy dzieł sztuki" czytamy na oficjalnej stronie badania. 

Uczniowie rozwiązywali specjalnie przygotowane zadania, sprawdzające ich umiejętności w zakresie tworzenia różnorodnych pomysłów, oceniania i ulepszania pomysłów w czterech domenach: prezentacja graficzna, wypowiedź pisemna, rozwiązywanie problemów społecznych oraz rozwiązywanie problemów naukowych. Na każde z zadań mieli od 5 do 15 minut.

Najsłabiej wypadli Albańczycy

W badaniu udział wzięły 64 kraje i regiony. Najlepsze wyniki w skali świata uzyskali uczniowie z Singapuru (41 punktów), Korei Południowej i Kanady (po 38 punktów). Kolejne miejsca zajęły Australia i Nowa Zelandia, a tuż za nimi uplasowały się kraje Unii Europejskiej: Estonia, Finlandia (po 36 punktów) i Dania (35 punktów). Najniższe wyniki w zakresie myślenia kreatywnego osiągnęli uczniowie z Albanii (13 punktów), Filipin (14 punktów) i Uzbekistanu (14 punktów). Różnica w umiejętnościach uczniów z krajów, które uzyskały najwyższe i najniższe wyniki, jest bardzo duża - około 27 punktów.

Kreatywność ze względu na płeć

Polskę w badaniu reprezentowało 6011 uczniów. Byli to uczniowie I klas szkół ponadpodstawowych (47 proc. - uczniowie liceów ogólnokształcących, 40 proc. -  techników, 12 proc. - uczniowie szkół branżowych I stopnia, 1 proc. - szkół podstawowych). Wyniki pokazały znaczącą różnicę w kreatywności ze względu na płeć. Średni wynik dziewczyn w Polsce to 36 punktów, a chłopców - 33 punkty.

Badanie PISA (Programme for International Student Assessment) organizuje międzynarodowe konsorcjum nadzorowane przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz przedstawicieli krajów członkowskich. To największe badanie umiejętności uczniów na świecie, realizowane co trzy lata we wszystkich krajach członkowskich OECD, a także w kilkudziesięciu innych państwach. Polska uczestniczy w nim od samego początku (2000 r.). Badanie PISA pokazuje poziom i zróżnicowanie umiejętności piętnastolatków, które rozwijane są w trakcie edukacji szkolnej i poza szkołą.