1 lipca ruszy nabór wniosków do tegorocznej edycji programu "Dobry start". To 300 zł na wyprawkę szkolną dla każdego ucznia. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przypomina, że tylko złożenie wniosku w lipcu i sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września.

Dla kogo "Dobry Start"?

Dofinansowanie na wyprawkę przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat, a jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność to do ukończenia 24 lat - przypomniał Paweł Żebrowski, rzecznik ZUS. Wsparcie finansowe nie przysługuje na dzieci uczące się w tzw. zerówkach oraz na studentów.

Należy pamiętać, że wiek 20 i 24 lata liczy się rocznikowo, co oznacza, że uczniowie ostatnich klas techników i liceów oraz uczniowie szkół policealnych także są uprawnieni do świadczenia, jeśli wiek graniczny, czyli 20. albo 24. rok życia ukończyli przed rozpoczęciem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym - wskazuje Żebrowski.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski o 300 zł dla ucznia można składać od 1 lipca do końca listopada wyłącznie drogą elektroniczną. Do dyspozycji rodziców i opiekunów są 4 kanały: Platforma Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowość elektroniczna, portal Emp@tia i aplikacja mZUS. 

Jeśli wniosek będzie prawidłowo wypełniony i złożony do końca sierpnia, to pieniądze zostaną wypłacone (na podany we wniosku numer konta bankowego) najpóźniej 30 września. Podczas wypełniania dokumentów należy pamiętać o wpisaniu prawidłowego numeru PESEL, nazwy i adresu szkoły oraz numeru konta.

Ponad miliard na wyprawkę szkolną

To już czwarty rok, w którym wnioski o dofinansowanie wyprawki szkolnej rozpatruje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W ubiegłym roku z programu "Dobry Start" skorzystało 4,6 mln dzieci, a ZUS wypłacił 1 mld 38 mln zł tzw. wyprawki szkolnej.