Lublin jest kolejnym, 10 już miastem, w którym zainaugurowano działalność Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej. Działa on w ramach Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Dotychczas WZPŚ powołano we Wrocławiu, Opolu, Katowicach, Zielonej Górze, Poznaniu, Kielcach, Białymstoku, Gdańsku i Szczecinie.


Czym się zajmuje Wydział Zwalczania Przestępczości Środowiskowej? Przede wszystkim prowadzeniem działań ograniczających "szarą strefę" rynku gospodarowania odpadami. Chodzi zarówno o ich przemyt do Polski, ale też pozbywanie się ich w nielegalny sposób.

Przeciwdziałaniem i wykrywaniem przestępstw oraz wykroczeń przeciwko środowisku, Wydział zajmuje się samodzielnie i we współpracy z m.in. Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska. Oprócz tego, instytucja monitoruje przedsiębiorstwa zajmujące się odpadami i ich transportem.