Dziś w nocy w Łodzi w związku z remontem ulicy Krakowskiej zamknięty zostanie wschodni wlot w ul. Biegunową. Natomiast możliwy będzie przejazd przez skrzyżowanie ulicy Siewnej z Krakowską.

Najbliższy weekend to ważne zmiany dla kierowców i pasażerów MPK w Łodzi. Związane są z remontem ulicy Krakowskiej.  

Już dziś zamykany jest wschodni wjazd w ul. Biegunową. Natomiast będzie można przejechać przez skrzyżowanie ulicy Siewnej z Krakowską.

Takie rozwiązanie drogowe, pociągnie za sobą zmiany na trasach autobusów komunikacji miejskiej. Inaczej pojadą linie: 72A, 72B, 83, N3A, N3B.

- linie 72A/B: z pętli Janów do skrzyżowania Srebrzyńska - Solec bez zmian następnie: Wieczność, Siewną, Złotno i dalej stałą trasą. Z pętli Huta Jagodnica do skrzyżowania Krakowska - Biegunowa bez zmian następnie: Krakowską, Siewną, Wieczność, Srebrzyńską i dalej obecną trasą.

- linia 83: z pętli pl. Mikulskiego do Solec - Borowa bez zmian następnie: Solec, Borowa, Siewna, Złotno i dalej obecną trasą. Z pętli cm. Szczecińska do skrzyżowania Krakowska - Biegunowa bez zmian następnie: Krakowską, Siewną, Wieczność, Solec i dalej obecną trasą.

- linie N3A/B: z pętli ICZMP do skrzyżowania Srebrzyńska - Solec bez zmian następnie: Wieczność, Siewną, Złotno i dalej stałą trasą. Z pętli cm. Szczecińska do skrzyżowania Krakowska - Biegunowa bez zmian następnie: Krakowską, Siewną, Wieczność, Srebrzyńską i dalej obecną trasą

Obecnie na ul. Krakowskiej w Łodzi robotnicy pracują przy budowie kanału deszczowego w rejonie ul. Biegunowej i układaniu kruszywa na odcinku ulic Barska-Biegunowa.

W najbliższych dniach wykonawca planuje układanie asfaltu na fragmencie od ul. Barskiej do ul. Biegunowej oraz wokół ronda. Ponadto robotnicy będą kontynuowali budowę kanału technologicznego oraz oświetlenia (na odcinku ulic Biegunowa-Siewna).

Ulica Krakowska przebudowywana jest na prawie kilometrowym odcinku od ul. Siewnej do ul. Barskiej. W tym miejscu powstaje nowa nawierzchnia, chodniki i zjazdy do posesji.

Poza tym przy ul. Siewnej pojawi się nowe rondo, a po zachodniej stronie - droga rowerowa. Przebudowana zostanie również infrastruktura podziemna: wodociąg, odwodnienie i kanalizacja deszczowa. Wzdłuż jezdni posadzona zostanie nowa zieleń, a istniejąca poddana będzie pielęgnacji.

Wartość inwestycji to blisko 23 mln złotych. Koniec prac zaplanowano na koniec tego roku.