Od 1 września w Krakowie uruchomione ma zostać Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne, w ramach którego powstanie szkoła dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Będą mogły się w niej uczyć dzieci z Polski i z Ukrainy.​ To wspólna inicjatywa władz Krakowa i UNICEF-u.

Jeszcze przed wakacjami zastanawialiśmy się, w jaki sposób pomoc doraźną dla uchodźców z Ukrainy możemy zmienić w systemową i długofalową. Podczas spotkania z organizacjami, które działają na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym uchodźców, mocno wybrzmiał problem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Były one diagnozowane w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i zastanawialiśmy się, co możemy zrobić, żeby od września mieli się gdzie uczyć - mówi o tym, w jaki sposób narodził się pomysł dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia w Urzędzia Miasta Krakowa Elżbieta Kois-Żurek.

Jak podkreśla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne będzie mieć charakter integracyjny, będzie przeznaczone i dla polskich, i dla ukraińskich dzieci. I będzie to nie tylko szkoła. Dzieci będą miały zapewnioną także opiekę pielęgniarek, fizjoterapeutów, rehabilitantów i psychologów. Wsparciem psychologicznym objęci będą nie tylko uczniowie, ale także ich rodziny - powiedziała Kois-Żurek. 

Szkoła, do której będzie uczęszczać 40 osób, będzie w pełni dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Ma ją prowadzić na zlecenie miasta Fundacja Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja. Klasy będą liczyć maksymalnie 6 osób, a wszyscy uczniowie będą realizować specjalnie opracowany program. 

Wniosek dotyczący otwarcia szkoły został już wysłany do kuratorium oświaty. Bardzo nam zależy na jego pozytywnym rozpatrzeniu i wsparciu kuratorium - podkreśla dyrektor Kois-Żurek. 

Do końca tego roku prowadzenie Cebtrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego będzie w 100 procentach finansowane ze środków UNICEF-u, który opłaci m.in. wynajem pomieszczeń, zajęcia edukacyjne, rehabilitację i wyżywienie dzieci. W kolejnych latach UNICEF będzie współfinansował to zadanie.