Prokuratura skierowała do Sądu Okręgowego w Elblągu akt oskarżenia przeciwko zakonnikowi, któremu zarzuca popełnienie 14 przestępstw o charakterze seksualnym wobec czwórki dzieci. Chodzi o Polikarpa N., który przez długi czas pracował w watykańskim Sekretariacie Stanu i był współpracownikiem papieża Franciszka.

Do przestępstw miało dojść w latach 2006-2016, w Polsce i poza granicami. Śledztwo w tej sprawie wszczęto po zawiadomieniu od Delegata ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży zakonu, do którego należy oskarżony.

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku skierowała właśnie do sądu akt oskarżenia.

Zakonnik używał podstępu

Oskarżony dopuścił się zarzuconych przestępstw wielokrotnie, wykorzystując zaufanie wynikające z pełnionej roli przewodnika duchowego, a także wykorzystując podstęp i pretekst m.in. wykonywania praktyk religijnych - poinformowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gdańsku prok. Grażyna Wawryniuk.

Według śledczych duchowny wprowadzał pokrzywdzonych w błąd, co do charakteru czynności, doprowadzając do obcowania płciowego lub poddania się innej czynności seksualnej.

Pokrzywdzeni nie mieli 15 lat

Prokurator zarzucił oskarżonemu popełnienie 14 przestępstw na szkodę 4 małoletnich, m.in. gwałt i seksualne wykorzystanie dzieci. Większość zarzutów dotyczy czynów, w chwili których małoletni nie mieli ukończonych 15 lat.  

Oskarżony nie przyznaje się do popełnienia zarzuconych mu przestępstw. Przesłuchiwany w toku postępowania przygotowawczego odmówił złożenia wyjaśnień - poinformowała prok. Wawryniuk.

Mężczyzna przebywa w areszcie. Za zarzucone mu przestępstwa grozi mu od 3 do 15 lat więzienia. Najsurowsza jest kara za doprowadzenie podstępem do obcowania płciowego, a według śledczych oskarżony dopuści się ośmiu takich czynów.

Pracował w Watykanie, nagle został zawieszony

Polikarp N., pracował w watykańskim Sekretariacie Stanu i był współpracownikiem papieża Franciszka. Jesienią 2023 roku został nagle zawieszony i wszczęto wobec niego postępowanie.

Prowincja Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych w Polsce wydała  komunikat, w którym poinformowała, że sprawa toczy się przed organami państwowymi i jest prowadzona "przy współpracy delegata ds. ochrony dzieci i młodzieży naszej Prowincji". Zgromadzenie zapewniło, że po otrzymaniu pierwszych informacji o możliwości popełnienia przestępstwa zakonnik został odsunięty od dotychczasowych obowiązków.

Opracowanie: