​Najstarszy ogród botaniczny w Polsce - ogród Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie - otrzyma prawie 6,7 mln zł dofinansowania z Departamentu Funduszy Europejskich małopolskiego urzędu marszałkowskiego na odbudowę oranżerii.

O decyzji zarządu województwa małopolskiego Ogród Botaniczny UJ poinformował w mediach społecznościowych. 

"Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego otrzymał finansowanie złożonego projektu inwestycyjnego pn. 'Odbudowa budynku oranżerii na terenie Ogrodu Botanicznego wraz z rozbudową o pomieszczenia gospodarcze i techniczne'. Projekt został pozytywnie oceniony i zakwalifikowany do finansowania przez Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego" - podał krakowski ogród.

To najstarszy ogród botaniczny w Polsce

Początki jego historii sięgają XVII w., ale oficjalnie założono go w 1783 r. Powstał w z inicjatywy Komisji Edukacji Narodowej jako zakład pomocniczy Katedry Chemii i Historii Naturalnej. 

Obszar, obejmujący początkowo ok. 2,4 ha, zakomponowano jako park barokowy typu francuskiego, w obrębie którego urządzono kolekcje roślin leczniczych oraz ozdobnych. 

Dzisiejszą aranżację zawdzięcza prof. Władysławowi Szaferowi, jednemu z najwybitniejszych polskich botaników. W 1976 r. wpisano go do rejestru zabytków jako obiekt przyrody, pomnik historii nauki, sztuki ogrodniczej i kultury.

Obecnie Ogród Botaniczny zajmuje 9,6 ha, ma bogatą kolekcję drzew i krzewów. Najokazalszym jest dąb Jagielloński, który ma ok. 250 lat. Nieco młodsze są dwa derenie Śniadeckiego. Na dziedzińcu Collegium Śniadeckiego, od strony ulicy Kopernika, rośnie najstarsza polska robinia akacjowa. Zwiedzający mogą także zapoznać się z okazałymi gatunkami sagowców - jednych z najstarszych roślin na Ziemi. 

Kilka okazów liczy ponad 150 lat i prawdopodobnie pochodzi z naturalnych stanowisk. Ogród posiada też bogatą kolekcję ok. 500 gatunków i odmian storczyków. Jej początki sięgają połowy XIX w.